CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Ukončenie pracovného pomeru

09:00, 15.10. 2015

Prednášajúci: Tomáš Procházka


Odborný seminár

Nakladateľstvo C. H. BECK a Dvořák Hager & Partners Vás srdečne pozývajú na seminár

Ukončenie pracovného pomeru

Kedy: 15. 10. 2015

Kde: Hotel Majestic Plaza Prague, Štěpánská 33, Praha

Prednášajúci: Mgr. Tomáš Procházka

Program:

 • Spôsoby ukončenia pracovného pomeru
 • Možnosti rozviazania pracovného pomeru pre zamestnávateľov
 • Opomínané možnosti ako sa vyhnúť výpovedi
 • Zamestnanca už nepotrebujeme (organizačné dôvody)
 • Zdravotné problémy (zdravotná nespôsobilosť)
 • Zamestnanec svoju prácu nestíha (predpoklady a požiadavky)
 • Zamestnanec porušuje povinnosti (pracovná disciplína)
 • Praktické odporúčania pre správnu personálnu prax
 • Príprava na odovzdanie výpovede
 • Rokovanie so zamestnancom, správne doručenie výpovede
 • Súdny spor so zamestnancom

Prihlásiť sa môžete online na www.beck.cz alebo mailom na marketa.foldynova@beck.cz spolu s fakturačnými údajmi.

V cene sú zahrnuté výukové materiály, občerstvenie, nápoje počas dňa a obed.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.