CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Hranica medzi legálnym monitoringom a stalkingom

09:00, 19.11. 2015

Prednášajúci: Veronika Odrobinová


Legislatívny, technologický a mediálny aspekt sledovania zamestnancov
Konferencia

Monitoringom zamestnancov získajú zamestnávatelia účinný nástroj kontroly. Nadmerný monitoring však pre nich môže zároveň predstavovať značné riziko. Zoznámte sa s novelou zákonov o inšpekcii práce a zamestnanosti a vyvarujte sa nelegálnych praktík. Predstavíme vám moderné možnosti monitoringu spojeného s novými technológiami, napríklad prostredníctvom GPS alebo mobilných aplikácií. Preverujte svojich zamestnancov efektívne a bez hrozby sankcií.

Viac informácií tu.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.