CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Nehnuteľnosti v každodennej podnikateľskej praxi – právna úprava vrátane daňových súvislostí

09:00, 14.3. 2016

Prednášajúci: Lukáš Zahrádka


Odborný seminár

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár usporiadaný spoločnosťou 1. VOX a.s. s názvom:

„Nehnuteľnosti v každodennej podnikateľskej praxi – právna úprava vrátane daňových súvislostí“,

v rámci ktorého bude prednášať vedúci advokát advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners, Mgr. Lukáš Zahrádka a manažér daňového oddelenia Moore Stephens, Ing. Luboš Brigant.

Seminár je určený každému, kto vo svojej praxi rieši otázky spojené s nehnuteľnosťami, t. j. obzvlášť právnikom, členom štatutárnych orgánov, riaditeľom spoločností, podnikateľom.

Absolvovaním seminára získate v praxi osvedčené rady a tipy v oblasti práva nehnuteľností a zoznámite sa s najzásadnejšími daňovými aspektami pri nakladaní s nehnuteľnosťami.

Viac informácií o seminári nájdete tu.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.