CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Zamestnanci: predpoklady, požiadavky, pracovná disciplína

09:00, 16.3. 2016

Prednášajúci: Tomáš Procházka, Veronika Odrobinová


Odborný seminár

Mazars a advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners si Vás dovoľujú srdečne pozvať na odborný seminár na tému:

Zamestnanci: predpoklady, požiadavky, pracovná disciplína – zrozumiteľne, prakticky
a s judikatúrou

Je možné prepustiť zamestnanca za nedostatočnú znalosť angličtiny? A za zlé organizačné schopnosti?? A čo ak dôjde k fyzickému napadnutiu zamestnanca iným zamestnancom počas služobnej cesty?

Po našom seminári budete vedieť tieto otázky hravo zodpovedať.

Naučíte sa využívať možnosti zákonníka práce pre prácu s predpokladmi, požiadavkami a pracovnou disciplínou. V tejto oblasti robí chyby 90 % českých firiem. Pozrieme sa na to, aké môže mať prípadné porušenie povinností zo strany zamestnanca dôsledky na oblasť daní a poistného na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie.

Všetko budeme ilustrovať praktickými príkladmi a odporúčaniami. Tradične zaradíme aj blok aktualít a perličiek z praxe a netradične blok daňových noviniek účinných od roku 2016. Ako vždy sa na seminári v príjemnom prostredí stretnete s poprednými odborníkmi a s ďalšími HR špecialistami.

Pozvánka

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.