CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Výpoveď – od správnej personálnej praxe po vyhratý súd

09:00, 20.10. 2016

Prednášajúci: Tomáš Procházka, Tomáš Jelínek


Odborný seminár

Mazars a advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners si Vás dovoľujú srdečne pozvať na odborný seminár na tému:

Výpoveď – od správnej personálnej praxe po vyhratý súd

Čo si zo seminára odnesiete?

Ako správne stanoviť ročné výkonnostné ciele? Čo je dôležité pri hodnotiacich pohovoroch? Aké triky najčastejšie zamestnanci využívajú pri vyhýbaní sa výpovedi? A môžu si rozhovor s personalistom alebo s nadriadeným nahrať? A čo Vás potom čaká na súde?

Po našom seminári tieto otázky hravo zodpoviete a zoznámite sa s aktuálnymi „best practices“
v oblasti prepúšťania.

Pozrieme sa na to, aké nároky zamestnanca voči zamestnávateľovi a zamestnávateľa voči zamestnancovi je potrebné vysporiadať v súvislosti s ukončením pracovného pomeru a aké sú daňové dopady týchto operácií.

Zhrnieme tiež daňové dopady prípadných plnení zo strany zamestnávateľa, ktorých sa zamestnanec môže domôcť na súde v súvislosti s nesprávne prevedeným ukončením pracovného pomeru.

Všetko ilustrujeme na príkladoch z praxe a súdnych rozhodnutiach. Tradične zaradíme i blok aktualít a perličiek z praxe a ako vždy sa na seminári v príjemnom prostredí stretnete s poprednými odborníkmi i s ďalšími HR špecialistami.

Pozvánka

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.