CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

ABC odpadového hospodárstva

09:00, 15.3. 2017

Prednášajúci: Annamária Tóthová


Odborný seminár v Salzburgu

Kurz sprostredkuje účastníkom všeobecné právne informácie z oblasti odpadového hospodárstva. Témou sú najdôležitejšie právne predpisy, evidenčné a ohlasovacie povinnosti zberových spoločností a spracovateľov odpadu resp. držiteľov odpadu rovnako ako aj právne predpisy pre zariadenia na spracovanie odpadu. Okrem iného sa kurz venuje právnym aspektom cezhraničných prepráv odpadu ako aj otázkam zodpovednosti a aj aspektom povinnosti platiť príspevky podľa ALSAG (zákon o sanácii starých záťaží).

Cieľová skupina:

Kurz sa zameriava na všetkých záujemcov napr. zamestnancov firiem a zástupcov úradov zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom, ktorí si chcú osvojiť základné vedomosti z oblasti odpadového hospodárstva.

Program

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.