CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Náhrada škody v pracovnom práve prakticky

09:00, 15.3. 2017

Prednášajúci: Veronika Odrobinová


Odborný seminár

Dovoľujeme si Vás pozvať na seminár usporiadaný spoločnosťou Eduzone s názvom:

Náhrada škody v pracovnom práve prakticky

Kedy: 15. 3. 2017
Kde: Hotel Galerie Royale, Křižíkova 87, Praha 8

Témy seminára:

  • Povinnosť zamestnanca nahradiť škodu,
  • prevenčná povinnosť, všeobecná povinnosť nahradiť škodu, zodpovednosť za stratu zverených vecí a zodpovednosť za schodok vo zverených hodnotách,
  • povinnosť zamestnávateľa nahradiť škodu,
  • prevenčná povinnosť, všeobecná povinnosť, škoda na odložených veciach,
  • povinnosť nahradiť škodu spôsobenú pracovným úrazom a chorobami z povolania (liberácia, rozsah),
  • postup v prípade pracovného úrazu, povinnosti a odporúčania,
  • povinné poistenie zodpovednosti,
  • diskusia a zodpovedanie dotazov.

Program a prihláška

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.