CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Ako prežiť pracovnoprávnu kontrolu a najčastejšie chyby v HR

09:00, 21.3. 2017

Prednášajúci: Tomáš Procházka, Veronika Odrobinová


Odborný seminár

Mazars a advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners si Vás dovoľujú srdečne pozvať na odborný seminár na tému:

Ako prežiť pracovnoprávnu kontrolu a najčastejšie chyby v HR

Prevedieme Vás problematikou pracovnoprávnych kontrol, kedy ich môžete očakávať a ako sa na ne pripraviť. Na príkladoch upozorníme na najčastejšie chyby zamestnávateľov pri kontrolách. Prevedieme Vás prioritami kontrolnej činnosti inšpekcie práce pre rok 2017. Pozrieme sa na problematiku kontrol aj optikou finančného úradu a Českej správy sociálneho zabezpečenia. Dáme Vám tipy, na čo sa FÚ a ČSSZ zameriavajú pri kontrolách daní z príjmu zo závislej činnosti a poistného na sociálne zabezpečenie.

Všetko ilustrujeme na príkladoch z praxe a súdnych rozhodnutiach. Tradične zaradíme i blok aktualít a perličiek z praxe a ako vždy sa na seminári v príjemnom prostredí stretnete s poprednými odborníkmi i s ďalšími HR špecialistami.

Pozvánka

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.