CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

ABC odpadového hospodárstva

09:00, 20.9. 2017

Prednášajúci: Annamária Tóthová


Odborný seminár

Kurz sprostredkuje účastníkom všeobecné právne informácie z oblasti odpadového hospodárstva. Témou sú najdôležitejšie právne predpisy, evidenčné a ohlasovacie povinnosti zberových spoločností a spracovateľov odpadu resp. držiteľov odpadu rovnako ako aj právne predpisy pre zariadenia na spracovanie odpadu. Okrem iného sa kurz venuje právnym aspektom cezhraničných prepráv odpadu ako aj otázkam zodpovednosti a aj aspektom povinnosti platiť príspevky podľa ALSAG (zákon
o sanácii starých záťaží).

Kedy: 20. 9. 2017

Kde: Seminarhotel Novapark Graz

Cieľová skupina:

Kurz sa zameriava na všetkých záujemcov napr. zamestnancov firiem a zástupcov úradov zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom, ktorí si chcú osvojiť základné vedomosti z oblasti odpadového hospodárstva.

Pozvánka

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.