CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Zodpovednosť za škodu - zamestnanec

09:00, 13.12. 2017

Prednášajúci: Veronika Odrobinová, Tomáš Procházka


Odborný seminár

Mazars a advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners si Vás dovoľujú srdečne pozvať na odborný seminár na tému:

Zodpovednosť za škodu - zamestnanec

Poradíme, na čo je potrebné dať pozor, pokiaľ Vám zamestnanec spôsobí škodu. Vysvetlíme a popíšeme správnu prax v oblasti povinnosti náhrady škody, straty zverených predmetov i schodku. Spomenieme taktiež daňové dopady súvisiace so škodou spôsobenou zamestnávateľovi zamestnancom a jej prípadnú náhradu. Pozrieme sa na daňové dopady náhrady škody vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca.

Všetko budeme ilustrovať na praktických príkladoch a odporúčaniach.

Tradične zaradíme aj blok aktualít a perličiek z praxe. Pre vianočný seminár si tradične šetríme tie najzaujímavejšie!

Pozvánka

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.