CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Odborný seminár: Cezhraničná preprava odpadov, aktuálne právne úpravy

09:00, 21.3. 2013

Prednášajúci: Annamária Tóthová


Judikatúra Súdneho dvora EÚ a súdov niektorých členských štátov k cezhraničnej preprave odpadov a interpretácia relevantných pojmov na základe Výkladového usmernenia komisie k rámcovej smernici o odpade.

12:00h Aktuálne rozhodnutia a interpretácie k ustanoveniam Nariadenia o preprave odpadov

Mag. Annamária TÓTHOVÁ

Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.,advokátka

PROGRAM & PRIHLÁŠKA

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.