CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

ZAMESTNANCI SO " ZVLÁŠTNYM ZAOBCHÁDZANĺM" – ZAOSTRENÉ NA RODIČOV

09:00, 25.6. 2013

Prednášajúci: Veronika Odrobinová, Tomáš Procházka


Odborný seminár advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners a Mazars.

Seminár je určený pre personálnych a HR riaditeľov, interných právnikov a všetkých, ktorí sú v spoločnosti zodpovední za riadenie ľudských zdrojov.

Čo si zo seminára odnesiete?

Povieme si, aké právne povinnosti vyplývajú pre zamestnávateľa v spojení s materskou a rodičovskou dovolenkou a aké sú najčastejšie úskalia. Dotkneme sa taktiež ukončenia pracovného pomeru s týmito zamestnancami a právnej implikácie kratšej pracovnej doby. Ponúkneme možnosti, ako môže zamestnávateľ uľahčiť návrat zamestnancov po materskej a rodičovskej dovolenke do zamestnania, vrátane popisov ich daňových dopadov a neobídeme ani problematiku súbežného výkonu zamestnania a poberania materských a rodičovských dávok zo systému nemocenského poistenia popr. štátnej sociálnej podpory. Taktiež Vás zoznámime s aktuálnymi perličkami z praxe. Ako vždy sa stretnete na seminári v príjemnom prostredí s odborníkmi a ďalšími HR špecialistami.

PROGRAM SEMINÁRA 
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.