CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Nový občiansky zákonník – čo musíte tento rok stihnúť a od januára vedieť

09:00, 30.9. 2013

Prednášajúci: Veronika Odrobinová, Tomáš Procházka


Advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners a Mazars si Vás dovoľujú srdečne pozvať na odborný seminár.

Všetko nasvedčuje tomu, že v januári 2014 prinesie nový občiansky zákonník „revolúciu v súkromnom práve“, ktorá zasiahne aj oblasť HR. Poukážeme na zásadné zmeny v pracovnom práve, vrátane nových pravidiel na ochranu zamestnancov a nových rizík pre zamestnávateľov. Upozorníme na to, čo je potrebné do konca roku zmeniť v pracovných zmluvách a nepovšimnuté nezostanú ani zmeny v postavení štatutárnych orgánov. V prípade štatutárnych orgánov a ich členov sa ďalej budeme zaoberať taktiež ich postavením z daňového pohľadu, ako aj z pohľadu poistného na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie.

Tradične zaradíme aj blok s aktuálnymi perličkami z praxe.

Ako vždy sa na seminári v príjemnom prostredí stretnete s poprednými odborníkmi a s ďalšími HR špecialistami.

Program

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.