CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

7 zmien, ktoré musíte …

09:00, 4.12. 2013

Prednášajúci: Tomáš Procházka


Srdečne Vás pozývame na odborný seminár „7 zmien, ktoré musíte od januára 2014 poznať: praktické odporúčania pre štatutárne orgány“.

Celá verejnosť s napätím očakáva, čo prinesie do dennej životnej a podnikateľskej reality v Českej republike nový občiansky zákonník a nový zákon o obchodných korporáciách? Zmeny sú rozsiahle a v mnohých oblastiach aj prelomové. Z celej obsiahlej matérie novej právnej úpravy ponúkame prehľadné zhrnutie praktických inštrumentov občianskeho práva potrebných pre podnikateľskú prax, vrátane vysvetlenia novinek. Súčasťou prednášky bude aj zhrnutie súvisiacich daňových zmien.

Seminár je určený predovšetkým konateľom, generálnym a finančným riaditeľom, hlavným účtovníkom.

Počet miest na seminári je obmedzený, svoju účasť (ako aj prípadné odhlásenie) preto, prosím, potvrdzujte najneskôr do 20. novembra 2013 na e-mailovú adresu tereza.jurakova@moorestephens.cz.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.