CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Kurz ABC základy odpadového práva

09:00, 29.4. 2014

Prednášajúci: Annamária Tóthová


Pre začiatočníkov a na osvieženie vedomostí

Kurz sprostredkuje účastníčkam základné právne vedomosti k odpadovému právu. Prebrané budú podstatné právne predpisy, záznamové a oznamovacie povinnosti zberateľov odpadu a nakladateľov resp. vlastníkov odpadu, rovnako ako zákonné smernice pre prevádzko zariadenie na spracovanie odpadov. Ďalej budú tematizované právne hľadiská pre cezhraničný odpadu ako aj otázky ručenia a taktiež hľadiská povinnosti platenia príspevkov v zmysle zákona o sanácii starých záťaží (ALSAG= Altlastensanierungsgesetz). Zvláštny dôraz pritom kladú prednášajúci na ľahké porozumenie obsahov pre účastníčky bez právnych vedomostí.

PROGRAM

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.