CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Carbonday 2014

09:30, 29.4. 2014

Prednášajúci: Martin Šenkovič

CARBONDAY je jedinečnou príležitosťou k vzájomnej výmene názorov, skúseností a informácií medzi s prevádzkovateľmi ako aj s ostatnými účastníkmi obchodovania, overovateľmi, odborníkmi a zástupcami štátnej správy.

CARBONDAY poskytuje priestor na vzájomný kontakt a spoločné hľadanie riešení v sektore obchodu s emisiami. Z dlhodobého hľadiska je naším cieľom vytvorenie siete na zastupovanie spoločných záujmov.

Advokát Martin Šenkovič bude mať na podujatí prednášku "Sankcie a opravné prostriedky v zmysle zákona č. 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami".

PROGRAM

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.