CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Deň odpadového hospodárstva 2014

09:00, 13.11. 2014

Prednášajúci: Annamária Tóthová


10. ročník medzinárodného kongresu na tému odpadové hospodárstvo, konaný v Bratislave, kongresové centrum Technopol

Hlavné témy kongresu DOH 2014:

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva
Zámery, koncepcie, pripravované legislatívne návrhy v oblasti odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska

Perspektívy ďalšieho nakladania s komunálnym odpadom
Pripravované legislatívne zmeny
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady - neriešiteľný problém?
Kolektívne plnenie povinností výrobcov za obalové materiály v Nemecku

Ako ďalej s niektorými špecifickými prúdmi odpadov?
Aplikácia zákona o odpadoch prostredníctvom nového informačného systému
Unesie podnikateľské prostredie v OH ďalšie záťaže?
Splníme ciele pre recykláciu stavebných odpadov?

Viac informácií nájdete tu.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.