CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Prevodné ceny z pohľadu spoločnosti, vlastníka a manažmentu

09:00, 26.2. 2015

Prednášajúci: Jiří Šmatlák

Česko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Moore Stephens a Dvořák Hager & Partners Vás srdečne pozývajú na odborný seminár

Prevodné ceny z pohľadu spoločnosti, vlastníka a manažmentu

Správcovia dane sa pri daňových kontrolách stále viac zameriavajú na prevodné ceny fakturované medzi spriaznenými subjektami. Ďalším opatrením v tejto oblasti je zavedenie novej prílohy k daňovému priznaniu k dani z príjmu za rok 2014, ktorá sa bude týkať prehľadu transakcií so spriaznenými osobami.

Zoznámime Vás s aktuálnou situáciou a vývojom v oblasti prevodných cien, upozorníme na hlavné rizikové transakcie a predovšetkým Vám poradíme, aké kroky je nutné spraviť pre elimináciu daňových a právnych rizík.

Pozvánka na seminár

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.