CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Odpadové hospodárstvo na Slovensku

15:00, 24.2. 2015

Prednášajúci: Bernhard Hager


  1. Potrebuje Slovensko nový zákon o odpadoch?
  2. Postihne nový zákon o odpadoch obce, ak áno, ako?
  3. Aké kompetencie bude mať nový zákon o odpadovom hospodárstve?

Pozvánka

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.