CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Cezhraničná preprava odpadov

09:00, 31.3. 2015

Prednášajúci: Annamária Tóthová


Odborný seminár

Seminár je určený pre vývozcov – oznamovateľov (pôvodcovia odpadu, držitelia odpadu),dovozcov – príjemcov (zariadenia na zhodnocovanie odpadu), osoby, ktoré organizujú prepravu(obchodníci, makléri) a dopravcov.

Program

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.