CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Nemecký zákon o minimálnej mzde a jeho praktické dopady na českých podnikateľov

09:00, 16.4. 2015

Prednášajúci: Achim Jähnke

Odborný seminár

Česko-nemecká obchodná a priemyselná komora a Dvořák Hager & Partners Vás srdečne pozývajú do Ostravy na odborný seminár:

Nemecký zákon o minimálnej mzde a jeho praktické dopady na českých podnikateľov

Zákon o minimálnej mzde, ktorý vstúpil do platnosti v Nemecku 1. januára 2015, prináša pre českých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú pracovníkov v Nemecku podstatné riziká obzvlášť tým, že oblasť pôsobnosti zákona je veľmi široká a zahŕňa taktiež zamestnancov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území Nemecka iba dočasne. To sa týka obzvlášť zamestnávateľov v oblasti špedície a dopravy, kde aj najkratšia vzdialenosť na území Nemecka spadá pod tento zákon.

Oboznámime Vás s aktuálnou situáciou a vývojom v praxi, upozorníme na hlavné riziká a predovšetkým Vám poradíme aké kroky je potrebné uskutočniť pre elimináciu rizík postihu zo strany príslušných nemeckých orgánov.

Pozvánka a prihláška

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.