CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

PRAHA

Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc, Pobřežní 394/12
186 00 Praha 8
Česká republika

Tel.: +420 255 706 500
Fax: +420 255 706 550
E-mail: praha@dhplegal.com

[[mapa1]]

IČO: 29050821

Spoločnosť Dvořák Hager & Partners je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 162938.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.