CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

BRATISLAVA

Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 2 32 78 64 - 11
Fax: +421 2 32 78 64 - 41
E-mail: bratislava@dhplegal.com

IČO: 36 659 746

Spoločnosť Dvořák Hager & Partners je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka 41734/B.

Parkovanie: Pre parkovanie v našej garáži pre klientov na ulici Lazaretská 8, 811 08 Bratislava, prosím kontaktujte našu asistentku: + 421 2 327864 – 11.

[[mapa]]

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.