CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

IMPRESSUM

Právne služby v Českej republike sú poskytované spoločnosťou Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., so sídlom Pobřežní 394/12, Praha 8, PSČ 186 00, IČ: 290 50 821, DIČ: CZ29050821, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 162938.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.