CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Jana Hansliková, LL.M.

Advokát / Praha

Jana Hansliková je advokátka, ktorá sa v praxi venuje predovšetkým právu pracovnému a právu obchodných korporácií. Zkúsenosti má tiež v oblasti súdnych sporov a práva nehnuteľností.

Jana Hansliková spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2014. Predtým pôsobila ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárií Kaplan & Nohejl.

Jana Hansliková absolvovala Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. Študovala tiež na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky a nemecky.

Publikácie
Späť
Foto
jana.hanslikova@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Pracovné právo
  • Právo obchodných spoločností
  • Súdne spory
  • Nehnuteľnosti
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.