CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Katarína Jendželovská

Advokát / Praha

Katarína Jendželovská je advokátkou, ktorá sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na bankovníctvo a financie, insolvencie a reštrukturalizácie a zmluvné právo. Skúsenosti má taktiež v oblasti súdnych sporov.

Katarína spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2015. Predtým pôsobila ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii Dunovská & partneři.

Katarína Jendželovská absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Študovala aj na univerzite v Gente v Belgicku. Okrem češtiny hovorí plynule po anglicky a slovensky."

Publikácie
Späť
Foto
katarina.jendzelovska@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Bankovníctvo a financie
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Súdne spory
  • Zmluvné právo
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.