CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Mária Sadloňová

Advokát / Bratislava

Mária Sadloňová sa vo svojej praxi zameriava najmä na oblasť záväzkových vzťahov, právo nehnuteľností,súdne spory, energetické právo, právo týkajúce sa nakladania s odpadmi a ústavné právo. V advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners pracuje od roku 2015.

Mária absolvovala Právnickú fakultu vysokej školy Danubius
v Sládkovičove. Okrem slovenčiny hovorí plynule po anglicky.

Publikácie
Zobraziť staršie publikácie
Späť
Foto
maria.sadlonova@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Záväzkové vzťahy
  • Nehnuteľnosti
  • Súdne spory
  • Energetické právo
  • Oblasť práva nakladania s odpadmi
  • Ústavné právo
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.