CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Ing. Radek Matouš

Vedúci advokát / Praha

Radek Matouš je advokátom, ktorý sa vo svojej praxi zameriava na všetky oblasti individuálneho a kolektívneho pracovného práva, je zakladajúcim členom Czech Employment Lawyers Association, ktorá spája popredných českých odborníkov na pracovné právo. Popri svojej pracovnoprávnej agende sa venuje aj ochrane osobných údajov, obchodnému právu a právu hospodárskej súťaže.

Radek Matouš spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2015. Predtým pôsobil ako partner a vedúci skupiny pracovného práva v advokátskej kancelárii Balcar Polanský Eversheds v Prahe. Radek vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe a medzinárodný obchod na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Je členom Českej advokátskej komory. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky a nemecky.

OCENENIA

Radek Matouš poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a kolektívneho a individuálneho pracovného práva. Klienti hovoria, že je „veľmi nápomocný“ a „rýchly a flexibilný“ a považujú ho za „veľmi cenného poskytovateľa právnych služieb. Chambers and Partners, 2017 Edition

Radek Matouš je klientmi charakterizovaný ako rýchly, praktický
a erudovaný
. Jeho široká prax zahŕňa individuálne i hromadné rozväzovanie pracovných pomerov, ochranu osobných údajov a bežnú pracovnoprávnu agendu. Chambers and Partners, 2016 Edition

Publikácie
Späť
Foto
radek.matous@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Pracovné právo
  • Ochrana osobných údajov
  • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
  • Hospodárska súťaž
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.