CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Jakub Verlík

Koncipient / Praha

Jakub Verlík je advokátskym koncipientom a vo svojej praxi sa venuje prevažne právu obchodných spoločností, právu nehnuteľností a M&A. V advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners pracuje od roku 2015.

Jakub absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a taktiež študoval na Hague University v Haagu. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky.

Späť
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.