CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Lucie Kubínyiová

Koncipient / Praha

Lucie Kubínyiová je advokátskou koncipientkou a vo svojej praxi sa venuje prevažne všeobecnému obchodnému právu a právu obchodných spoločností.

Lucie absolvovala právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne.
V advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners pracuje od roku 2015. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky.

Publikácie
Späť
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.