CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Peter Perniš

Koncipient / Praha

Peter Perniš je advokátskym koncipientom a vo svojej praxi sa venuje prevažne všeobecnému obchodnému právu, právu obchodných spoločností a záväzkovému právu.

Peter absolvoval právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a rovnako študoval na Technische Universität v Drážďanoch. V advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners pracuje od roku 2016. Okrem češtiny hovorí plynule slovensky a nemecky.

Publikácie
Späť
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.