CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

JUDr. Tomáš Richter Urban

Vedúci advokát / Bratislava

Tomáš Richter Urban je advokát, ktorý sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na oblasti private equity, bankovníctva a financií, projektového financovania, PPP a verejného obstarávania, ako aj obchodných zmlúv a M&A transakcií.

Tomáš spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2016. Naposledy pôsobil ako advokát v advokátskej kancelárii Čechová & Partners. Predtým pracoval v právnej firme Clifford Chance a v advokátskej kancelárii Balcar Polanský Eversheds. V rámci tzv. secondment pôsobil v koncerne Tyco International na pozícii regional counsel pre Východnú Európu.

Tomáš Richter Urban absolvoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity
v Prahe. Taktiež absolvoval štúdium na School of Law, University of Limerick v Írsku, ktoré bolo zamerané na obchodné právo, zmluvné právo a európske právo a kurz United States Law and Dispute Resolution organizovaný John Marshall Law School v Chicagu. Tomáš je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Okrem slovenského jazyka hovorí plynule po anglicky.

Publikácie
Späť
Foto
tomas.urban@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Private equity
  • Bankovníctvo a financie
  • Projektové financovanie
  • PPP a verejné obstarávanie
  • Obchodné zmluvy
  • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.