CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Petra Kratochvílová

Advokát / Praha

Petra Kratochvílová sa vo svojej praxi zameriava hlavne na záväzkové právo a právo obchodných spoločností. Petra má rozsiahle skúsenosti tiež v zastupovaní v konaniach na všeobecných, konkurzných a správnych súdoch. S advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners spolupracuje od roku 2016. Predtým pôsobila v advokátskej kancelárii Schaffer & Partner.

Petra Kratochvílová je absolventkou Právnickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky a čiastočne ovláda aj nemecký jazyk.

Publikácie
Späť
Foto
petra.kratochvilova@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Záväzkové právo
  • Všeobecné obchodné právo a právo obchodných spoločností
  • Súdne spory
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.