CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Klára Udvaros

Advokát / Praha

Klára Udvaros je advokátkou, ktorá sa vo svojej praxi venuje hlavne oblastiam civilného (obchodného a občianskeho) zmluvného práva a spornej agende, nehnuteľnostiam a právu obchodných spoločností vrátane M&A.

Klára spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2017. Predtým dlhodobo pôsobila ako advokátka v advokátskej kancelárii Balcar, Polanský & Spol. Podieľala sa na množstve korporátnych akvizícií, vrátane cezhraničných, private equity investícií a privatizácií. V súčasnej dobe pôsobí aj ako likvidátorka niekoľkých obchodných spoločností pri ich dobrovoľnom zrušení.

Klára Udvaros absolvovala Právnickú fakultu Karlovej Univerzity. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky.

Publikácie
Späť
Foto
klara.udvaros@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Zmluvné právo
  • Spotrebiteľské právo
  • Súdne spory
  • Nehnuteľnosti
  • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
  • Likvidácia
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.