CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Roman Šolc, LL.M.

Advokát / Plzeň

Roman Šolc je advokátom, ktorý sa v praxi venuje hlavne zmluvnému právu, obchodnému právu a právu obchodných korporácií. Skúsenosti má taktiež v oblasti súdnych sporov a pracovnom práve.

Roman Šolc spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2017. Predtým pôsobil ako advokát v advokátskej kancelárii SCWP Schindhelm.

Roman Šolc absolvoval Právnickú fakultu Západočeskej univerzity v Plzni. Študoval taktiež na Aristotelovej univerzite v Thessaloniki, Grécko, a v Brno International Business School. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky a nemecky.

Späť
Foto
roman.solc@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Zmluvné právo
  • Právo obchodných spoločností
  • Súdne spory
  • Pracovné právo
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.