CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

JUDr. Ing. Zuzana Hnátová, LL.M.

Advokát / Bratislava

Zuzana Hnátová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť pracovného práva, autorského práva a práva priemyselného vlastníctva, zmluvného práva, súťažného práva, práva Európskej únie a na štátnu pomoc.

Zuzana Hnátová spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2011. Predtým pracovala v medzinárodnej advokátskej kancelárii Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z..

Zuzana absolvovala Právnicku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.), Právnickú fakultu Trnavskej Univerzity v Trnave – doktorát (JUDr.), Europa Institut, Sárska univerzita, Nemecko (LL.M.), Fakultu medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave (Ing.).

Okrem slovenského jazyka hovorí plynule po nemecky, anglicky a po francúzsky.

Publikácie
Zobraziť staršie publikácie
Späť
Foto
zuzana.hnatova@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Všeobecné obchodné a zmluvné právo
  • Pracovné právo
  • Autorské právo a právo priemyselného vlastníctva
  • Súťažné právo a štátna pomoc a právo Európskej Únie
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.