CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mag. Annamária Tóthová

Partner / Bratislava

Annamária Tóthová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť práva životného prostredia, povoľovania infraštruktúrnych zámerov, práva týkajúceho sa nakladania s odpadmi a obalmi, stavebného práva a práva nehnuteľností, energetického práva a regulovaných činností.

Annamária Tóthová spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2006. Predtým pracovala v medzinárodnej advokátskej kancelárii Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH. Annamária Tóthová sa podieľala na početných transakciách, pri ktorých poskytovala právne poradenstvo významným medzinárodným a slovenským spoločnostiam.

Annamária absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Viedenskej Univerzity a štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity vo Viedni a na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Okrem slovenského jazyka hovorí plynule po nemecky a po anglicky.

Publikácie
Zobraziť staršie publikácie
Späť
Foto
annamaria.tothova@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Energetické právo a všeobecné regulované činnosti
  • Povoľovanie infraštruktúrnych zámerov
  • Nehnuteľnosti
  • Verejné hospodárske právo
  • Prepravné právo a cezhraničná preprava odpadov
  • Životné prostredie, odpad, infraštruktúra a priemyselné prevádzky
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.