CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Veronika Odrobinová

Partner / Praha

Veronika Odrobinová je advokátka, ktorá se vo svojej praxi sústreďuje predovšetkým na pracovné právo, bankovníctvo a financie, M&A, energetiku a nehnuteľnosti.

Veronika Odrobinová spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2013. Predtým pôsobila v advokátskych kanceláriach Weinhold Legal (1999 – 2007) a Schoenherr (2007 – 2012), kde viedla oddelenie pracovného práva a bankovníctva a financií.

Veronika Odrobinová absolvovala Právnickú fakultu Karlovej Univerzity a ročný študijní program venovaný právu EÚ na Fakulte sociálnych vied Univerzity v Toulouse. Vedľa svojej advokátskej praxe sa Veronika Odrobinová venuje aj publikačnej činnosti – je spoluautorkou Veľkej knihy zmluvných vzorov nakladateľstva C. H. Beck a ďalej pravidelne publikuje odborné články. Veronika pôsobí v rámci skupiny pre zákonník práce a sociálne otázky pri Americkej obchodnej komore, je členkou predstavenstva Czech Employment Lawyers Association a členkou Kolégia expertov Asociácie pre rozvoj kolektívneho vyjednávania a pracovných vzťahov a European Employment Lawyers Association.

OCENENIA

Veronika Odrobinová je oceňovaná ako veľmi skúsená právnička s hlbokými znalosťami pracovného práva," ktorá jedná otvorene a je pečlivá aj v detailoch." Chambers and Partners, 2018 Edition

Klienti považujú semináre Veroniky Odrobinovej na tému HR za „úplne vynikajúce.“ Respondenti chvália jej komunikačné zručnosti a uvádzajú: „Spôsob, akým hovorí s neprávnikmi, je brilantný. Dokáže hovoriť laickou rečou - nie len ako keby čítala z právnej knihy. Vždy nájde riešenie a na prípadné prekážky poukáže v predstihu.“ Chambers and Partners, 2017 Edition

Podľa klientov sa Veronika Odrobinová nebojí ísť priamo k jadru problému a dať vám správnu odpoveď. Robí to, čo je pre klienta najlepšie.V nedávnej dobe riešila pre spoločnosť TSR Czech Republic niekoľko pracovnoprávnych prípadov, vrátane kolektívneho vyjednávania, a zastupovala ju v správnych konaniach. Chambers and Partners, 2016 Edition

Má hlboké znalosti pracovného práva veľké skúsenosti v tejto oblasti. Problematiku vie zrozumiteľne popísať aj laikom. Chambers and Partners, 2015 Edition

Publikácie
Zobraziť staršie publikácie
Späť
Foto
veronika.odrobinova@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Pracovné právo
  • Bankovníctvo a financie
  • Fúzie a akvizície
  • Energetika
  • Nehnuteľnosti
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.