CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Tomáš Procházka

Partner / Praha / Bratislava

Tomáš Procházka je advokát, ktorý sa vo svojej praxi sústreďuje predovšetkým na pracovné právo, právo obchodných spoločností a má rovnako bohaté skúsenosti v oblasti spornej agendy. V rámci medzinárodného hodnotenia právnych služieb Chambers Europe a Legal 500 dosiahol Tomáš Procházka špičkové hodnotenie pre pracovné právo (Band 1).

Pred zapojením sa do právnického tímu advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners (pôvodne DVOŘÁK & SPOL.) v roku 2005 pôsobil Tomáš Procházka ako externý právny poradca pre nadnárodného výrobcu športového vybavenia (MARKER).

Tomáš Procházka absolvoval právnickú fakultu Karlovej univerzity. Právo študoval rovnako v Írsku na univerzite v Limericku. Tomáš Procházka je aktívnym členom Výboru pre pracovné právo a sociálne záležitosti v rámci Americkej obchodnej komory, zakladajúcim členom Czech Employment Lawyers Associaton (CzELA) a členom Kolégia expertov Asociácie pre rozvoj kolektívneho vyjednávania. Ministerstvo práce a sociálnych vecí menovalo Tomáša Procházku sprostredkovateľom pre kolektívne pracovnoprávne spory.

Popri advokátskej praxi sa Tomáš venuje prednáškovej činnosti a pravidelne prispieva do rôznych odborných časopisov. Okrem češtiny hovorí plynule po anglicky.

OCENENIA

Klienti opisujú Tomáša Procházku ako „jedného z najlepších na pracovné právo v Českej republike, s mimoriadnou povesťou“. Tomáš ovláda celú škálu pracovnoprávnych záležitostí vrátane sporných prepúšťaní, prevodu zamestnancov a kolektívneho vyjednávania. Chambers and Partners, 2018

Jeden z klientov hovorí, že Tomáš Procházka je „najlepší advokáta na pracovné právo, ktorého na trhu poznám“, zatiaľ čo ostatní chvália jeho schopnosť „vysvetliť terminológiu a dôsledky každého kroku s použitím neprávnych pojmov“. Chambers and Partners, 2017

Tomáš Procházka nedávno pomáhal skupine Mondi, popri širšom pracovnoprávnom poradenstve, i so zmluvami pre členov vyššieho manažmentu. Klienti ho oceňujú ako vždy dostupného, so znalosťou súvislostí a s proaktívnym prístupom k nájdeniu riešenia. Chambers and Partners, 2016

Tomáš Procházka v tomto roku stúpa v rebríčku, po tom, čo si vyslúžil veľa doporučení za svoj široký odborný záber. Podľa hodnotiteľov je jeho prednosťou užitočná kombinácia znalosti pracovného a správneho práva a „je neobyčajne erudovaný a ochotný pomôcť, vždy nájde správne riešenie. Premýšľa o štyri kroky pred ostatnými.“ Chambers and Partners, 2015

Vedúci oddelenia Tomáš Procházka je na základe referencií obdivovaný pre jeho rozsiahle vedomosti, ktoré prináša svojim klientom. Klienti vravia: Oceňujeme spôsob, akým dokáže vyriešiť akýkoľvek problém. Jeho ochota pomáhať je fantastická.Chambers and Partners, 2014

Publikácie
Zobraziť staršie publikácie
Späť
Foto
tomas.prochazka@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Pracovné právo
  • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
  • Súdne spory
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.