CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Tomáš Mls

Advokát / Praha

Tomáš Mls je advokátom, ktorý sa vo svojej praxi venuje najmä oblastiam obchodného a pracovného práva, nehnuteľnostiam a sporovej agende.

Tomáš Mls spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2012. Predtým pôsobil ako advokát v advokátskej kancelárii Balcar Polanský Eversheds.

Tomáš Mls absolvoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe.

Okrem češtiny hovorí plynule po nemecky a po anglicky.

Publikácie
Späť
Foto
tomas.mls@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
  • Pracovné právo
  • Nehnuteľnosti
  • Súdne spory
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.