CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Mgr. Ing. Tomáš Jelínek

Advokát / Praha

Tomáš Jelínek je advokát, ktorý sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na pracovné právo, zastupovanie pri súdnych a rozhodcovských konaniach ako aj na spoločenskú agendu. Tomáš Jelínek disponuje taktiež rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti ochrany osobných údajov.

Tomáš Jelínek spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2014. Predtým pôsobil ako advokátsky koncipient a advokát v advokátskej kancelárii Glatzová & Co.

Tomáš Jelínek absolvoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe a Fakultu medzinárodných vzťahov na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Zároveň študoval aj na Wirtschaftsuniversität vo Viedni. Okrem českého jazyka hovorí plynule po anglicky a nemecky.

OCENENIA

"Je to právny poradca, ktorý je priateľský a prístupný. Je spoľahlivý, s dobrými znalosťami a praktickými skúsenosťami." Chambers and Partners, 2015 Edition

Publikácie
Zobraziť staršie publikácie
Späť
Foto
tomas.jelinek@dhplegal.com
Stáhnout vizitku
Špecializácie
  • Pracovné právo
  • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
  • Súdne spory
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.