CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Tím

Advokáti

Ondřej BenešPraha
 • Záväzkové právo
 • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
 • Pracovné právo
Kateřina DemováPraha
 • Pracovné právo
 • Všeobecné obchodné právo a právo obchodných spoločností
Tereza DosedělováPraha
 • Súdne spory
 • Všeobecné obchodné právo
 • Záväzkové právo
Vojtěch FaltusPraha
 • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
 • Súdne spory
 • Nehnuteľnosti
 • Hospodárska súťaž
Jana HanslikováPraha
 • Pracovné právo
 • Právo obchodných spoločností
 • Súdne spory
 • Nehnuteľnosti
Zuzana HnátováBratislava
 • Všeobecné obchodné a zmluvné právo
 • Pracovné právo
 • Autorské právo a právo priemyselného vlastníctva
 • Súťažné právo a štátna pomoc a právo Európskej Únie
Tomáš JelínekPraha
 • Pracovné právo
 • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
 • Súdne spory
Katarína JendželovskáPraha
 • Bankovníctvo a financie
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Súdne spory
 • Zmluvné právo
Petra KratochvílováPraha
 • Záväzkové právo
 • Všeobecné obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • Súdne spory
Lucia LuptákováPraha
 • Záväzkové právo
 • Právo obchodných spoločností
Jiří MačátPraha
 • Kapitálové a finančné trhy
 • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
 • Bankovníctvo a financie
 • Správne právo
 • Súdne spory
Ján MacejBratislava
 • Súdne spory
 • Obchodné a korporátné právo
 • Právo duševného vlastníctva
 • Nehnuteľnosti
Helga MaďarováBratislava
 • Pracovné právo
 • Ochrana osobných údajov
 • Korporátné a obchodné právo
 • Právo duševného vlastníctva
Eliška MiklíkováPraha
 • Súdne a rozhodcovské konania
 • Vzťahy s medzinárodným prvkom
Hana MikulkováPraha
 • Zmluvné právo
 • Pracovné právo
 • Právo obchodných spoločností
Tomáš MlsPraha
 • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
 • Pracovné právo
 • Nehnuteľnosti
 • Súdne spory
Peter PernišPraha
 • Všeobecné obchodné právo
 • Právo obchodných spoločností
 • Záväzkové právo
Tomáš Richter UrbanBratislava
 • Private equity
 • Bankovníctvo a financie
 • Projektové financovanie
 • PPP a verejné obstarávanie
 • Obchodné zmluvy
 • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
Michal RůžičkaPraha
 • Všeobecné obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • Verejné zakázky
Petra Štrbová MarkováBratislava
 • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
 • Bankovníctvo a financie
 • Súdne spory
Martina ŠumavskáPraha
 • Pracovné právo
 • Všeobecné obchodné a zmluvné právo
 • Cudzinecké právo
 • Správne právo
 • Súdne spory
Klára UdvarosPraha
 • Zmluvné právo
 • Spotrebiteľské právo
 • Súdne spory
 • Nehnuteľnosti
 • Fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností
 • Likvidácia
© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.