CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

PROFIL

Tím viac ako 40 právnikov, z ktorých väčšina má predchádzajúce skúsenosti z pôsobenia vo významných medzinárodných i lokálnych kanceláriách, má rozsiahle skúsenosti hlavne v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane fúzií a akvizícií, práva kapitálového trhu, finančného práva, nehnuteľností, pracovného práva a zastupovania v súdnych a rozhodcovských konaniach, a taktiež trestného práva a trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Česko a Slovensko patrí k najdynamickejším hospodárstvam strednej Európy, a aj preto ich právne systémy prechádzajú neustálym vývojom. Predovšetkým z tohto dôvodu je pre advokátsku kanceláriu veľmi dôležité, aby tento ekonomický a právny vývoj sledovala a klientom neustále poskytovala poradenské služby v zodpovedajúcom rozsahu a zodpovedajúcim spôsobom.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.