CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH

Advokáti našej kancelárie sú aktívni vo viacerých profesných / špecializovaných organizáciách, z ktorých by sme chceli uviesť predovšetkým:

Americká obchodná komora

a21aa0112459e95dc006ca65cc97af42.jpg
www.amcham.cz

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

f604e3a0bbab1460b3624d81552f6188.jpg

www.dsihk.sk

Česko-nemecká obchodná a priemyselná komora

05e6f887388eae3517aa2e44553303af.jpg
tschechien.ahk.de

Asociácia pre kapitálový trh

7da72f61b8541d3f98e2affb6c7c56f1.jpg

www.akatcr.cz

Slovensko - rakúska obchodná komora

f03025e028712d87511d908cb15aec86.jpg

www.sohk.sk

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

059a44443f592d941e7a681cb6f76399.jpg
www.zsps.sk

Odpady-portal.sk

fa4ee22f5d2512955d7598fad77d93d3.jpg
www.odpady-portal.sk

energoreport.sk

40f338d28bfa4a9f3a1162fdf430003f.jpg
www.energie-portal.sk

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.