CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

OCENENIA

Advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners bola vybraná početnými českými spoločnosťami a medzinárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v Českej republike ako právny poradca. Vzhľadom na ich hodnotenia, sme boli niekoľkokrát odporúčaní v prestížnej medzinárodnej publikácií:

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA

V rámci súťaže Právnická firma roka 2018, usporiadanej pod záštitou ministra spravodlivosti spoločnosťou EPRAVO.CZ v spolupráci s Českou advokátskou komorou, sme sa stali víťazom v kategórii Pracovné právo. Opakovane sme boli ocenení ako odporúčaná advokátska kancelária v kategóriach

  • bankovníctvo a financie
  • fúzie a akvizície
  • právo obchodných spoločností
  • kapitálové trhy
  • developerské projekty a projekty nehnuteĺností
  • energia a energetické projekty

LEGAL 500 (WWW.LEGAL500.COM)

6fa4366502560b129f41bdb92096fef7.jpg537483d44d5786a601bbf0d60cb833ad.jpg

Naša advokátska kancelária Dvořák Hager & Partners je pravidelne hodnotená prestížnou medzinárodnou publikáciou Legal 500 (www.legal500.com) a odporúčaná pre oblasti fúzií & akvizícií a korporátneho práva (v roku 2011 zaradená medzi popredné české advokátske kancelárie), finančného práva/práva kapitálových trhov, práva nehnuteľností a vedenia sporových konaní.

„Professional, attentive and perfect team”. Legal 500, 2016 Edition.

CHAMBERS AND PARTNERS

Naša advokátska kancelária je ďalej odporúčaná poprednou ratingovou agentúrou Chambers & Partners (www.chambersandpartners.com) medzi vedúcimi advokátskymi kanceláriami pre oblasti pracovného práva (Band 1), korporátneho práva / M&A a bankového a finančného práva:

"We choose them because they are specialists in labour law. They are very flexible and don't just offer a legal point of view, they are also able to focus on the matter from the point of view of our business. They are practical and always provide a suitable solution." Chambers and Partners, 2017 Edition

"The team is great. As a customer, you feel valued and attended to, with a high degree of professionalism from every single team member. It was excellent co-operation that resulted in a long-term relationship." Chambers and Partners, 2017 Edition

"Fully capable and experienced in our field of business, responsive and efficient." Chambers and Partners, 2017 Edition

"They have a rapid response and reaction to requests." Chambers and Partners, 2017 Edition

"In the past I've had problems where lawyers haven't taken responsibility for their advice, but this firm always says, 'Do this, it's the best way, you will have success'." Chambers and Partners, 2016 Edition

"These lawyers are always reachable and in touch, and they have a good knowledge and feel for business and economics." Chambers and Partners, 2016 Edition

"The team is flexible, with efficient time management, an excellent approach to client service, and clear, practical advice." Chambers and Partners, 2016 Edition

"The advice given is very commercial in nature - the team understands business really well." Chambers and Partners, 2016 Edition

"The firm is big enough to have a specialist on every legal subject and yet small enough that all lawyers have a broad overview and can give advice on rather complex issues. The team is always on top of things and above all finds solutions rather than defining problems." Chambers and Partners, 2015 Edition

"The goal of this firm is the absolute satisfaction of its clients. The team solves problems in context of the client's needs, and takes a responsive and proactive approach, working around the clock." Chambers and Partners, 2015 Edition

"The team has a perfect understanding of what we need and what our priorities are." Chambers and Partners, 2015 Edition

"The team produces high-quality work. It reacts quickly and the output is always in a format and language that is easily understandable, whilst remaining very detailed." Chambers and Partners, 2014 Edition

"It has an active approach to mandates; the lawyers come up with suggestions of how to adapt or alter the current situation to improve it." Chambers and Partners, 2014 Edition

IFLR 1000

c3c183017d7d5791fa4b934b59bf6f4a.jpg

Naša advokátska kancelária je ďalej doporučovaná publikáciou IFLR1000 (www.iflr1000.com), sprievodcom popredných medzinárodne uznávaných advokátskych kancelárií v oblasti finančného práva, a to v oblasti fúzií a akvizícií a bankového a finančného práva.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.