CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

​Úspech Dvořák Hager & Partners v konaní na Najvyššom správnom súde

19.12. 2018

Naša kancelária úspešne zastupovala dopravcu palív v spore proti colnému úradu o prepadnutí 20.000 litrov motorovej nafty. Oproti radu doterajších súdnych a colných rozhodnutí sa nám podarilo NSS presvedčiť, že zákon o spotrebných daniach a jeho požiadavky na evidenciu prepravovaných palív nie je možné aplikovať formalisticky a tak zabezpečiť pre klienta vrátenie zabavenej nafty. Naša podpora zahŕňala zastupovanie klienta v konaní na colnom úrade a Generálnom riaditeľstve ciel a v následnom konaní na krajskom súde a Najvyššom správnom súde.

Tím viedol Stanislav Dvořák, partner kancelárie, v spolupráci s advokátom Vojtechom Faltusom.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.