CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Jan Krampera zapísaný na zoznam odborníkov vo Viedenskom medzinárodnom rozhodcovskom centre

21.1. 2019

Partner advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners Jan Krampera bol zapísaný na zoznam odborníkov vo Viedenskom medzinárodnom rozhodcovskom centre (VIAC). Centrum je jednou z najviac rešpektovaných rozhodcovských inštitúcií na svete a zaoberá sa riešením obchodných sporov v Európe, ale aj Amerike alebo Ázii. VIAC bolo založené v roku 1975 ako stála rozhodcovská inštitúcia Rakúskej federálnej hospodárskej komory.

Jan Krampera vedie v Dvořák Hager & Partners oddelenie arbitráží a súdnych sporov. Pre vedenie súdnych sporov je ako expert odporúčaný prestížnou ratingovou publikáciou Legal 500. Jan sa taktiež zaoberá usporadúvaním súťaží vo vedení simulovaných súdnych konaní (moot court) pre študentov vysokých škôl.

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.