CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Špecializácia

Ťažisko zamerania advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners leží na právnom poradenstve v oblastiach práva súvisiacich s podnikateľskými aktivitami našich klientov.

Náš tím má rozsiahle skúsenosti najmä v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane fúzií a akvizícií, kapitálových trhov finančného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva a cezhraničného vysielania zamestnancov a zastúpenie v súdnych a rozhodcovských konaniach, práva životného prostredia a práva zaoberajúceho sa infraštruktúrou projektov, energetického práva ako aj súťažného práva a kartelového práva.

Medzi hlavné oblasti práva, v ktorých máme bohaté skúsenosti patria:


Právo obchodných spoločností. Fúzie a akvizície

Poskytujeme komplexnú právnu podporu pri všetkých typoch fúzií a akvizícií, vrátane akvizícií v rámci konkurzných konaní, procesov rozdelenia, squeeze-out, a ďalších vnútroskupinových reorganizácií....

Viac informácií

Obchodné zmluvy. Medzinárodný obchod a preprava

Poskytujeme komplexnú právnu podporu pri vypracovaní a vyjednávaní obchodných zmlúv každého druhu, vrátane zmlúv o dodávkach veľkých zariadení, servisných zmlúv, licenčných zmlúv a pod....

Viac informácií

Pracovné právo

Naša kancelária disponuje tímom špecializujúcim sa na poradenstvo v oblasti pracovného práva a zamestnanosti, a preto sme schopní našim klientom poskytovať vynikajúce a komplexné právne poradenstvo prakticky vo všetkých otázkach týkajúcich sa pracovnoprávn...

Viac informácií

Financovanie. Kapitálové a finančné trhy

Náš tím poskytoval právne poradenstvo pri celom rade transakcií v oblasti kapitálového trhu, vrátane štrukturácie a zakladania investičných fondov, revízie depozitárskych a manažérskych zmlúv. Poskytujeme právne poradenstvo pri celom rade transakcií v obla...

Viac informácií

Nehnuteľnosti a stavebné právo

Poskytujeme právne poradenstvo týkajúce sa administratívnych komplexov i stavieb pre retail, logistické areály, priemyselné a bytové výstavby i nadobudnutie pozemkov. Taktiež máme bohaté skúsenosti s výstavbou zariadení v oblasti energetiky (napr. solárne...

Viac informácií

Ochrana osobných údajov. GDPR

Náš tím poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov, a to tak českým a slovenským, ako aj nadnárodným spoločnostiam. Pre klientov riešime zadania, ktoré často presahujú hranice nadnárodných úprav. Disponujeme tímom právnikov, ktorí ...

Viac informácií

Hospodárska súťaž. PPP. Verejné obstarávanie

Naši právnici poskytujú poradenstvo v množstve regulovaných oblastí, a to vrátane práva hospodárskej súťaže. Dlhodobo sa venujeme poskytovaniu právnych služieb týkajúcich sa zakázaných dohôd obmedzujúcich súťaž medzi podnikateľmi a zneužitia dominantného p...

Viac informácií

Zastupovanie v súdnych a arbitrážnych konaniach

Naša kancelária má rozsiahle skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi všetkých stupňov, a to v civilnom a správnom súdnictve, ako aj pred rozhodcovskými súdmi. Našich klientov zastupujeme pri vymáhaní pohľadávok, vrátane správy rozsiahleho portfólia ...

Viac informácií

Konkurz a reštrukturalizácia

Náš tím poskytuje klientom komplexné poradenstvo v oblasti konkurzného práva. Zastupujeme dlžníkov, vrátane poradenstva vo fáze pred vstupom do konkurzného konania, ako aj veriteľov, a to pri prihlasovaní ich pohľadávok, ako aj pri vyjednávaní so správcom...

Viac informácií

Životné prostredie a odpadové hospodárstvo

V oblasti verejného hospodárskeho práva budú v nasledujúcich rokoch v popredí predovšetkým otázky práva životného prostredia. Na význame budú získavať ako pre podnikateľov v každej fáze firemného vedenia, tak v oblastiach stavebného práva alebo územného pl...

Viac informácií

Energetika

Naša kancelária sa podieľa na tvorbe internetového portálu www.energie-report.sk a pravidelne publikuje v mesačníku „Energo“. V oblasti energetického práva poskytujeme predovšetkým nasledujúce právne služby:...

Viac informácií

Regulácia hazardných hier

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier. Náš tím má skúsenosti s procesom získavania povolenia k prevádzkovaniu rôznych druhov hazardných hier, s nastavením interných procesov (vrátane AML) a s prípravou zmluvnej...

Viac informácií

Rodinné firmy, nástupníctvo, family business governance

​Sme vedúci českí odborníci na problematiku vlastníctva a budovania rodinných firiem. Ich majiteľom poskytujeme poradenstvo v celom rade oblastí týkajúcich sa prepojenia firmy a rodiny, vlastníctva a riadenia....

Viac informácií

Trestné právo

Poskytujeme komplexné právne služby v oblasti trestného práva fyzickým aj právnickým osobám. Okrem obhajoby ponúkame možnosť predchádzania a minimalizácie rizík trestnoprávnej zodpovednosti. To zahŕňa ako preverovanie konkrétnych transakcií, tak aj príprav...

Viac informácií

Ocenenie

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.