CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Energetika a regulované činnosti

Naša kancelária sa podieľa na tvorbe internetového portálu www.energie-portal.sk a pravidelne publikuje v mesačníku „Energo“.

V oblasti energetického práva poskytujeme predovšetkým nasledujúce právne služby:

  • Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti energetiky.
  • Zastupovanie pred regulačnými orgánmi a úradmi vrátane zabezpečenia potrebných opatrení a povolení.
  • Právna regulácia obchodu s emisnými kvótami.
  • Právne poradenstvo pri realizácii projektov infraštruktúry v oblasti energetických projektov a energetiky (elektrárne, elektrické vedenia).
  • Právne vzťahy pri výstavbe elektrického vedenia.
  • Právna regulácia v oblasti zachytávania a ukladania CO2.

Ocenenie

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.