CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Právo obchodných spoločností. FÚZIE A AKVIZÍCIE

„The ‘very diligent’ team is home to partners Stanislav Dvořák and Stanislav Servus, both of whom focus on corporate M&A work.“, Legal500.

Poskytujeme komplexnú právnu podporu pri všetkých typoch fúzií a akvizícií, vrátane akvizícií v rámci konkurzných konaní, procesov rozdelenia, squeeze-out, a ďalších vnútroskupinových reorganizácií. Poskytujeme poradenstvo ohľadne štruktúrovania vstupov nových investorov, pomáhame naším klientom navrhovať a vyjednávať podmienky vytvorenia spoločných podnikov, vrátane prípadného súvisiaceho poradenstva v oblasti regulácie.

Ďalej poskytujeme plnú právnu podporu pri štandardných spoločenskoprávnych procesoch, vrátane zabezpečenia konania valných zhromaždení, ich organizácia a vedenie.

Máme rozsiahle skúsenosti s prípravou a vyjednávaním komplexných obchodných dohôd, vrátane zmlúv o dielo / dodávok investičných celkov a zmlúv o poskytovaní služieb pre rozsiahle projekty.

Medzi nami poskytované právne služby patrí najmä poradenstvo pri:

  • Akvizíciách a predajoch spoločností / podnikov a iných rozsiahlych majetkových celkov, vrátane poradenstva pri štruktúrovaní transakcie, právne previerky (tzv. due diligence) a vyjednávanie zmluvnej dokumentácie.
  • Formovanie spoločných podnikov (tzv. joint-ventures), vrátane prípravy a vyjednávania akcionárskych zmlúv.
  • Reštrukturalizáciách spoločností / podnikov (vnútroskupinových i ostatných), vrátane fúzií, rozdelenia či odštiepenia majetku, prevodoch majetku, premene právnej formy spoločnosti.
  • Realizáciách práva odkúpenia akcií zo strany hlavného akcionára (squeeze-out).
  • Realizáciách ponúk prevzatia (dobrovoľných i povinných), vrátane zastupovania v súvisiacich správnych a súdnych konaniach.
  • Bežnej korporátnej agende právnických osôb, vrátane prípravy a vedenia valných zhromaždení.
  • Obchodných transakciách, vrátane prípravy a vyjednávania širokého spektra typov zmluvnej dokumentácie. Zabezpečíme právnu analýzu štandardne používanej zmluvnej dokumentácie, vrátane prípravy tzv. zmluvných manuálov.

Ocenenie

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Impressum.